V čem vám může cvičení v Pilates & Harmony pomoci

Mým cílem je rozpoznat u každého klienta pohybové stereotypy, svalové dysbalance nebo stažené svaly hlubokého stabilizačního systému, které vedou k omezené hybnosti či bolesti kloubů nebo páteře. Správně zvoleným cvičením pak všechny tyto problémy spolu s klientem odstraňujeme, posilujeme hluboký stabilizační systém, uvolňujeme všechny klouby a obratle a nastolíme tak v klientově těle opět harmonii a lehkost. Tím, že se v těle udělá prostor, nastartují se samo-ozdravné procesy v těle, zpevní se core (střed těla) a „promažou“ se všechny klouby v těle. Výsledkem je opět zdravé, rovné a pevné tělo s dlouhými a štihlými svaly. 
 
Zkušenost mých klientů mi ukázala, že běžná rehabilitace po operacích velkých kloubů nestačí. Po těchto operacích nestačí jen kloub rozhýbat, ale většinou je potřeba naučit se znova správně končetinou hýbat, naučit se opět chodit rovně a nenaklánět se na zdravou stranu, protože právě to vede k různým dysbalancím  těla a následným zdravotním problémům. Tyto různé pohybové zlozvyky, které klient získá po operaci, přetrvávají a obvykle končí dalšími operacemi či trvalým omezením hybnosti těla. Toto vše dokáže řešit mé cvičení pilates. V tom mi pomáhá špičkově vybavené studio s řadou pilates strojů, které jsou právě pro takové cvičení zaměřené.

Nejčastěji se svými klienty řeším:

  • správné postavení páteře, odstranění jejích bolestí nebo skoliózy,
  • správné postavení hlavy, odstranění bolesti krku, narovnání krku,
  • správné postavení ramen, odstranění jejich bolestí nebo omezené hybnosti,
  • zlepšení pohyblivosti kyčlí, kolen, kotníků, ale i pánevní či bederní oblasti,
  • nácvik správného držení těla,
  • zpevnění hlubokého stabilizačního systému, vzpřimovačů páteře, břišních svalů, pánevního dna,
  • dýchací problémy.