Co je cvičení pilates na strojích

Co je Pilates?

“Cvičení pilates je nejlepší nástroj k uchování těla ve stavu, který nám umožní žít tak, jak chceme a dělat to, co chceme.” Rael Isacowitz.

Cvičení pilates je o core neboli o středu těla. Je to zdravé cvičení, které se zaměřuje především na hluboký stabilizační systém, zároveň buduje flexibilitu celého těla, vytváří dlouhé a štíhlé svaly a zvyšuje vytrvalost. Klade důraz na pružnost páteře, vzpřímené držení těla, aktivní pánevní dno, správné dýchání a budování silného středu. Zlepšuje koordinaci a rovnováhu. Nastoluje harmonii těla a ducha.

 Pilates jako systém

Cvičení pilates je systém, stavebnice. Každý klient se nejdříve učí základy ovládání jednotlivých částí těla a svalů, různé druhy dechu. Tomu je uzpůsoben výběr cviků i náčiní. Postupem času klient získává větší dovednost a zlepšuje se v provedení cviků. Postupuje na další úroveň a instruktor s ním může přejít k náročnějším cvikům.

Cvičení má několik úrovní obtížnosti od velmi jednoduchých průpravných cviků až po vyloženě akrobatické cviky. Každý klient se může vypracovat od úplného začátečníka až k velmi pokročilému cvičenci.

Podložka nebo stroje?

Podložka je jedno z celé řady cvičebních náčiní, na kterém se cvičí pilates. Celý systém, který Joe Pilates vymyslel, je postaven na tom, že každé náčiní umožňuje daný cvik zacvičit v jiné obtížnosti. Přitom však neplatí, že jedno určité náčiní umožňuje lehké provedení všech cviků a jiné náčiní provedení těžké. Naopak – jednotlivé cviky jsou lehce proveditelné na různém náčiní a je na školeném instruktorovi, aby zvolil danou obtížnost a tím specifické náčiní pro momentální fyzický nebo zdravotní stav klienta. Tak i podložka umožňuje lehké provedení některých cviků a naopak některé cviky jsou na ní velmi obtížné.

Cvičení na strojích ve srovnání se cvičením pouze na podložce má mnohem širší použití jak při zdravotním cvičení klientů, tak při obtížnosti cviků. Variant cvičení na strojích je velké množství a tak je cvičení vždy jiné a pro klienta i zábavné.

 Cvičení pilates na strojích je velmi přizpůsobivé cvičení, které podporuje širokou škálů cílů, nastavených klienty.

6 principů pilates

Základní principy pilates, podle kterých je vedena každá lekce (s použitím knihy Pilates anatomie od Raela Isacowitze):

Dýchání

Dech je jedním z klíčů k životu. V lekcích pilates se používají různé způsoby dechu, které jednak umožňují správné provedení cviků, jednak zklidňují klienta a učí jej lepšímu dýchání v běžném životě.

Koncentrace

Koncentrace je nutná k preciznímu provedení každého cviku. Klient, ale i instruktor, se plně soustřeďují na co nejsprávnější provedení cviku v závislosti na momentální úrovni dovedností klienta.

Centrace

Střed těla se vztahuje k těžišti těla. Každý člověk je jinak stavěn a má své individuální těžíště. Umístění těžiště ovlivňuje schopnost člověka vykonávat cvik a tím i jeho pocit obtížnosti provádění cviku. To se samozřejmě praxí zlepšuje.  Střed těla společně se svaly bývá také označován jako “core”.

Kontrola

Kontrola ve cvičení pilates znamená regulaci provádění daného cviku. Zdokonalení kontroly patří ke zvládnutí daného cviku. Při prvním provádění cviku začne klient pohyb kontrolovat, postupným zlepšováním provedení cviku se zdokonalí i jeho kontrola.

Přesnost

Pokud chceme odlišit pilates od jiných cvičení, tak je to dodržováním přesnosti cviků. Samotný cvik není často příliš odlišný od jiných cvičebních programů, rozdílný je však způsob jeho provádění.

Přesnost je v pilates klíčem k přístupu k pohybu, může být spojována jak s aktivací izolovaných svalů, tak i se zapojením svalů požadovaných pro vytvoření pohybu.

Je o neustálém vylepšování provádění cviků během učebního procesu, tak jak se vyvíjí dovednost klienta od začátečníka k pokročilému. Čím je klient zkušenější a přesněji cvik provádí, tím má z cviku větší prospěch.

Plynulost

Plynulost lze popsat jako hladkou, nepřerušenou kontinuitu pohybu, jako plynulý pohyb ven ze silného středu. Plynulost vyžaduje hluboké porozumění pohybu a zahrnuje přesnou aktivaci svalů a načasování. Jak se během praxe cvičení pilates vyvíjí pohybová dovednost, tak by měl začít i každý pohyb lehce plynout.

Těchto šest principů je možné dodržovat při provádění cviků pilates i při běžných denních činnostech. Společným jmenovatelem těchto šesti zásad je fakt, že každý z nich má odlišnou fyzickou i duševní složku. Právě tyto prvky spojují tělo a mysl a dovolují, aby porozumění anatomii mělo větší vliv na náš život.

Způsob, jakým si každý člověk včlení těchto šest zásad do cvičení pilates a života obecně, je individuální. Například někdo může upřednostňovat spíše fyzické aspekty a používá pilates ke zlepšení atletického výkonu, k vytvarování svalů nebo jako pomoc při uzdravování se ze zranění. Další může klást větší důraz na duševní aspekty a použivá pilates ke zmírnění stresu a lepší koncentraci ve svém životě.