V čem vám může cvičení v Pilates & Harmony pomoci

Rozpoznání potřeb klienta: cílem studia Pilates & Harmony je rozpoznat u každého klienta pohybové stereotypy, svalové dysbalance, oslabené nebo naopak stažené svaly hlubokého stabilizačního systému, které vedou k omezené hybnosti či bolesti kloubů nebo páteře. Správně zvoleným cvičením pak všechny tyto problémy spolu s klientem odstraňujeme, posilujeme hluboký stabilizační systém, uvolňujeme všechny klouby, páteř i stažené svaly a nastolíme tak v klientově těle opět harmonii a lehkost. Tím, že se v těle udělá prostor, nastartují se samo-ozdravné procesy v těle, zpevní se core (střed těla) a “promažou” se všechny klouby v těle. Výsledkem je opět zdravé, rovné a pevné tělo s dlouhými a štihlými svaly.
 
Odstranění následků operací velkých kloubů: zkušenost našich klientů ukázala, že běžná rehabilitace po operacích velkých kloubů nestačí. Po těchto operacích nestačí jen kloub rozhýbat, ale většinou je potřeba naučit se znova správně končetinou hýbat, naučit se opět chodit rovně a nenaklánět se na zdravou stranu, protože právě to vede k různým dysbalancím  těla a následným zdravotním problémům. Tyto různé pohybové zlozvyky, které klient získá po operaci, přetrvávají a obvykle končí dalšími operacemi či trvalým omezením hybnosti těla, trvale křivým postojem těla, zkrácenou jednou nohou apod. Toto vše dokáže řešit  cvičení ve špičkově vybaveném studiu Pilates & Harmony s řadou pilates strojů, které jsou právě na takové cvičení zaměřené.

Nejčastěji se svými klienty řešíme:

  • správné postavení páteře, odstranění jejích bolestí nebo skoliózy,
  • správné postavení těla,
  • správné postavení hlavy, odstranění bolestí krční páteře, narovnání krční páteře
  • správné postavení ramen, odstranění jejich bolesti nebo omezené hybnosti,
  • zlepšení  pohyblivosti kyčlí, kolen nebo kotníků, ale také pánevní či bederní oblasti,
  • zpevnění hlubokého stabilizačního systému, vzpřimovačů páteře, pánevního dna,
  • srovnání nohou po různých operacích a zraněních,
  • dýchací problémy.