Vítejte na stránkách Studia Pilates &Harmony

Vítejte na stránkách Studia Pilates &Harmony

Jsme jediné pilates studio v Praze 11, které poskytuje individuální i skupinové cvičení pilates na strojích. Zakládáme si na vysoké kvalitě práce s klientem, individuálním a citlivém přístupu a pozitivní atmosféře studia. Přijďte udělat něco pro sebe a své zdraví! Jsme kousek od metra Chodov a své auto zde také zaparkujete.

Welcome in Studio Pilates &Harmony

We are the only pilates studio in Prague 11, which provides both individual and group pilates classes on machines. We take pride in a high quality work with the client, individual and sensitive approach and positive atmosphere of the studio. Come here to do something for yourself and your body! We are located close to the subway C, station Chodov and you can also park your car here.

Co pro mne může pilates udělat?

Po několika měsících pravidelného cvičení zjistíte, že je vám vaše oblečení volné o jednu konfekční velikost, přestože váha ukazuje stejné číslo. Vaše svaly se prodloužily a zeštíhlely, máte užší pas a menší bříško. Celé tělo se protáhlo a opticky zeštíhlelo.

Vaše tělo je pružné, pevné, dokážete stát a sedět zpříma, zlepšila se vaše rovnováha i sebevědomí.

Přestaly vás bolet klouby, záda, krk, hlava, nohy.

Zlepšilo se Vaše dýchání, je hlubší a intenzivnější.

Máte lepší náladu a dost energie.

Přestali jste mít jarní a podzimní virózy, začaly se vám vyhýbat nemoci. Přestáváte potřebovat doktora a prášky.

What can pilates do for me?

After a few months of doing exercise regularly you will find out, that your clothes does not fit you anymore – it is one size bigger than it used to be, despite the fact that your weight scale shows the same number. Your muscles have become longer and slimmer, your waist is skinnier and belly smaller. The whole body has stretched and become optically slimmer.

Your body is flexible, strong, you are able to stand and sit upright, your balance and self-confidence have improved.

Your joints, back, neck, head and legs stopped hurting.

Your breathing has improved, it is deeper and more intensive.

Your mood is better and your are full of energy.

You are not sick during spring and autumn anymore, illnesses started to avoid you. You do not need to visit your doctor and taking pills anymore.

Proč cvičit u nás?

Dokážeme cvičit s nejrůznějšími typy klientů, dokážeme rozpoznat jejich individuální potřeby a přizpůsobit tomu cvičební plán. Dlouhodobě se staráme o jejich dobrou fyzickou kondici včetně správného držení těla a dýchání.

Naší hlavní prioritou je bezpečnost a zdraví klienta. Cvičíme pouze s jednotlivci nebo dvojicemi klientů, máme na každého klienta dost času, kontrolujeme každý jeho pohyb, nastavení těla, provedení cviku. Při cvičení pilates v našem studiu nedochází ke zraněním, ani k přetížení jednotlivých svalových skupin.

Každý nový klient projde vstupní diagnostikou a přípravou na cvičení. Tím pozná, jak mu může být cvičení prospěšné a ví, do čeho jde.

Striktně dodržujeme pravidla pilates a nemícháme začátečníky s pokročilými. Začátečníky trpělivě učíme zásadám pilates a ovládání svého těla a postupně přecházíme ke složitějším cvikům. Každý cvik dokážeme upravit tak, že jej zacvičí každý klient. Aby však byl pro něj i přiměřenou výzvou.

Dlouhodobou péčí o klienta a správně prováděným cvičením vracíme našim klientům zdraví a životní energii. Plnou koncentrací na cviky dokážeme našim klientům navíc „vyhnat“ z hlavy všechen stres, který během dne posbírali, takže se k nám těší a zůstávají nám léta věrní.

Why to do exercise in our studio?

We can do exercise with various types of clients, we are able to identify their individual needs and adjust the exercise plan accordingly. We take care about the good physical condition of our clients in long term, including the correct body posture and breathing.

Our main priority is the safety and health of the client. We do the excercise with only one or two clients at the same time, we have enough time for each client, we check all his/her movements, body posture and excercise performing. No injuries or overload of each musle group happen in our studio during the pilates classes.

Each new client goes through the input diagnostics and exercise preparation. Thanks to that he/she will find out how the exercise can be benefitial for him/her and knows what to expect.

We strictly follow the pilates rules and do not mix beginners with advanced clients. We patiently teach beginners about pilates principles and body control and we gradually move on to more difficult exercises. We are able to adjust each exercise for the client to be able to do it right and keep it a challenge for him/her at the same time.

By the long term care about the client and properly done excercise, we give our clients their health and life energy back. Thanks to the full concentration on the excercises, we are able to „banish“ all the stress from our clients´ head, which has been gathered there for the whole day so that they are excited about coming to our studio and they become loyal to us for many years.

Kdo jsou naši klienti:

Našimi klienty jsou ženy i muži všech věkových i váhových kategorií, s nejrůznější fyzickou zdatností. Běžně pracujeme s klienty, kteří si chtějí dát pořádně do těla a udržet si svoji vysokou fyzickou kondici, ale i s úplnými začátečníky nebo s klienty se slabými svaly, s nadváhou, vyššího věku, po operacích apod.

K našim klientům patří i těhotné ženy a maminky po porodu. I když ten porod byl už před pár lety a jim zůstalo bříško, povolené pánevní dno nebo diastáza.

Naši klienti mají jedno společné – mají chuť dělat něco pro své zdraví, krásnou postavu a psychickou pohodu. K tomu všemu jim rádi pomůžeme.

Who are our clients:

Our clients are women and men of all ages and weight categories, with various physical abilities. We commonly work with clients who wish to work hard and keep their high physical condition but also with complete beginners or with clients with weak muscles, overweight,  older age,  after surgeries etc.

Among our clients there also belong pregnant women and mothers after birth giving. It does not matter if they gave birth already a few years ago and their belly remain bigger, they have loosened pelvis base or diastasis.

Our clients have one thing in common – they all want to do something for their health, beautiful body and psychic well-being. We are pleased to help them with all of that.