Co je cvičení pilates na strojích

“Cvičení pilates je nejlepší nástroj k uchování těla ve stavu, který nám umožní žít tak, jak chceme a dělat to, co chceme.”

Cvičení pilates na strojích má několik úrovní obtížnosti od velmi jednoduchých průpravných cviků až po vyloženě akrobatické cviky. Každý klient se může vypracovat od úplného začátečníka až k velmi pokročilému cvičenci.

Cílem cvičení pilates ve studiu Pilates & Harmony je rozbít pohybové stereotypy klienta a naučit jej správnému pohybu a tím odstranit různé dysbalance v těle. Udělat v těle prostor, aby se nastartovaly samo-ozdravné procesy v těle,  zpevnil se core (střed těla) a „promazaly“ se všechny klouby v těle. Výsledkem je zdravé a pevné tělo s dlouhými a štíhlými svaly.

Největší rozdíl mezi cvičením pilates na podložce a na strojích je ten, že stroje umožňují různou obtížnost cviků a cílené zaměření cviků podle momentálních schopností a potřeb klienta. Vhodně zvolené cvičení na strojích odstraňuje bolesti zad a kloubů, zlepšuje jejich funkci. Kromě toho stroje umožňují obrovské množství cviků, takže klient se ani po letech cvičení nenudí.

Vzhledem k tomu, že cvičení pilates se provádí při plné duševní koncentraci, je základem k tomu, aby se klient také zbavil stresu, uvolnil se, přišel na jiné myšlenky. A dožil se vysokého věku ve výborné fyzické a duševní kondici.

Největší výhoda individuální lekce oproti skupinové spočívá v práci instruktora, který sleduje klienta a podle toho upravuje strukturu lekcí, aby byly pro klienta co nejvíc prospěšné a umožnily mu co nejlépe dosáhnout požadovaného cíle. Dále klientovi asistuje a tím vede k bezpečnému a kvalitnímu provedení cviků. Pro klienta má takové cvičení mnohonásobně větší užitek.

Základní principy pilates, podle kterých je vedena každá lekce (s použitím knihy Pilates anatomie od Raela Isacowitze):

Dýchání

Dech je jedním z klíčů k životu. V lekcích pilates se používají různé způsoby dechu, které jednak umožňují správné provedení cviků, jednak zklidňují klienta a učí jej lepšímu dýchání v běžném životě.

Koncentrace

Koncentrace je nutná k preciznímu provedení každého cviku. Klient, ale i instruktor, se soustřeďují na co nejsprávnější provedení cviku v závislosti na momentální úrovni dovedností klienta.

Centrace

Střed těla se vztahuje k těžišti těla. Každý člověk je jinak stavěn a má své individuální těžíště. Umístění těžiště ovlivňuje schopnost člověka vykonávat cvik a tím i jeho pocit obtížnosti provádění cviku. To se samozřejmě praxí zlepšuje.  Střed těla společně se svaly bývá také označován jako “core”.

Kontrola

Kontrola ve cvičení pilates znamená regulaci provádění daného cviku. Zdokonalení kontroly patří ke zvládnutí daného cviku. Při prvním provádění cviku začne klient pohyb kontrolovat, postupným zlepšováním provedení cviku se zdokonalí i jeho kontrola.

Přesnost

Pokud chceme odlišit pilates od jiných cvičení, tak je to dodržováním přesnosti cviků. Samotný cvik není často příliš odlišný od jiných cvičebních programů, rozdílný je však způsob jeho provádění.

Čím přesněji klient cvik provede, tím pravděpodobněji dosáhne cíle a bude mít z cviku větší prospěch.

Přesnost je v pilates klíčem k přístupu k pohybu. Je o neustálém vylepšování provádění cviků během učebního procesu, tak jak se vyvíjí dovednost klienta.

Přesnost může být spojována s aktivací izolovaných svalů a stejně tak i se zapojením svalů požadovaných pro vytvoření pohybu. Na přesnosti záleží, zda daný sval klient zapojí do pohybu a dosáhne tak cíle.

Plynulost

Plynulost lze popsat jako hladkou, nepřerušenou kontinuitu pohybu, jako plynulý pohyb ven ze silného středu. Plynulost vyžaduje hluboké porozumění pohybu a zahrnuje přesnou aktivaci svalů a načasování. Jak se během praxe cvičení pilates vyvíjí pohybová dovednost, tak by měl začít i každý pohyb lehce plynout.

Těchto šest principů je možné dodržovat při provádění cviků pilates i při běžných denních činnostech. Společným jmenovatelem těchto šesti zásad je fakt, že každý z nich má odlišnou fyzickou i duševní složku. Právě tyto prvky spojují tělo a mysl a dovolují, aby porozumění anatomii mělo větší vliv na náš život.

Způsob, jakým si každý člověk včlení těchto šest zásad do cvičení pilates a života obecně, je individuální. Například někdo může upřednostňovat spíše fyzické aspekty a používá pilates ke zlepšení atletického výkonu, k vytvarování svalů nebo jako pomoc při uzdravování se ze zranění. Další může klást větší důraz na duševní aspekty a použivá pilates ke zmírnění stresu a lepší koncentraci ve svém životě.